EØS-avtalen artikkel 122 (alminnelige og avsluttende bestemmelser) - TEUV artikkel 339

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 122 Alminnelige Og Avsluttende Bestemmelser - EØS-avtalen artikkel 122 (alminnelige og avsluttende bestemmelser) - TEUV artikkel 339

Artikkel

122

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 339 TEUV (tidl. artikkel 287 TEF, tidl. artikkel 214 TEØF)

Norsk tekst

Artikkel 122

Representanter, delegater og sakkyndige fra avtalepartene, samt tjenestemenn og andre ansatte som gjør tjeneste i henhold til denne avtale, skal, selv etter at deres funksjoner har opphørt, være forpliktet til ikke å røpe opplysninger som etter sin art er å betrakte som tjenestehemmeligheter, særlig opplysninger om foretak og om deres forretningsforbindelser eller data om deres produksjonskostnader.

Engelsk utgave

Article 122

The representatives, delegates and experts of the Contracting Parties, as well as officials and other servants acting under this Agreement shall be required, even after their duties have ceased, not to disclose information of the kind covered by the obligation of professional secrecy, in particular information about undertakings, their business relations or their cost components.