EØS-avtalen artikkel 26 (anti-dumping-tiltak, beskyttelsestoll og tiltak mot ulovlig handelspraksis)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 26 Anti Dumping Tiltak Beskyttelsestoll Og Tiltak Mot Ulovlig Handelspraksis - EØS-avtalen artikkel 26 (anti-dumping-tiltak, beskyttelsestoll og tiltak mot ulovlig handelspraksis)

Siste endring

Artikkel

026

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Ingen

Norsk tekst

Artikkel 26

Anti-dumping-tiltak, beskyttelsestoll og tiltak mot ulovlig handelspraksis som kan tilskrives tredjestat, skal ikke anvendes mellom avtalepartene, med mindre annet er særskilt angitt i denne avtale.

Engelsk utgave

Article 26

Anti-dumping measures, countervailing duties and measures against illicit commercial practices attributable to third countries shall not be applied in relations between the Contracting Parties, unless otherwise specified in this Agreement.