Korresponderende artikler i EØS-avtalen og Traktaten om Den europeiske unions virkemåte

Forsiden - Eos Artikkel - Korresponderende Artikler I Eos Avtalen Og Traktaten Om Den Europeiske Unions Virkemate - Korresponderende artikler i EØS-avtalen og Traktaten om Den europeiske unions virkemåte

Siste endring

Art. EØS Art. TEUV
1 26
1 27
4 18
7 288
10 28
10 30
11 34
12 35
13 36
14 110
15 111
16 371
28 45
29 48
30 53
31 49
32 51
33 52(1)
34 54
36 56
37 57
38 58
39 62
40 63(1)
41 63(2)
43(4) 143(4)
45(4) 144(4)
48 92
49 93
50 95(1)
51 96
52 97
53 101
54 102
55 105
59 106
61 107
62 108
66 151
67 151
69 157
71 151
73 190
75 193
102 339
103 346
103 347
124 55
125 345
   
Art. TEUV Art. EØS
18 4
26 1
27 1
28 10
30 10
34 11
35 12
36 13
37 16
45 28
48 29
49 31
51 32
52(1) 33
53 30
54 34
55 124
56 36
57 37
58 38
62 39
63(1) 40
63(2) 41
92 48
93 49
95(1) 50
96 51
97 52
101 53
102 54
105 55
106 59
107 61
108 62
110 14
111 15
143 43(4)
144 45(4)
151 66
151 67
151 71
157 69
190 73
193 75
288 7
339 122
345 125
346 123
347 123

Artikkel

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Norsk tekst

Engelsk utgave