«Europalov fyller en viktig rolle»

Velkommen til nye Europalov!

Etter flere måneders utviklingsarbeid ble nye Europalov lansert fredag 5. desember 2014 med et nytt moderne utseende og en rekke nye funksjoner.

I den anledning uttaler europaminister Vidar Helgesen følgende:

«Norges tette forhold til Europa og det indre marked gjør det viktig med rask tilgang til kunnskap og fortløpende oppdateringer om EØS- og Schengen-saker. Europalov fyller en viktig rolle her ved å systematisere informasjon fra et stort antall åpne kilder og gjøre den tilgjengelig på en forbilledlig og effektiv måte.»

Formålet med Europalov er å gjøre informasjon om EØS- og Schengen-relevante rettsakter i prosess lettere tilgjengelig. Europalov samler opplysninger om trinnene i behandlingen fra over 25 forskjellige nettsider, både i og utenfor Norge.

Europalov følger EØS- og Schengen-rettsaktene fra forslagsstadiet i EU gjennom saksgangen i EU-institusjonene, EØS-organene (EØS-saker) og Norge (Schengen-saker), til de er gjennomført og trådt i kraft i norsk rett.

Universell utforming

Nye Europalov er såkalt mobil- og nettbrettvennlig (responsive webdesign). Prøv nettsiden både på stasjonær, bærebar, nettbrett og smarttelefon. Serveren har blitt oppgradert til å levere et raskere resultat, og er skalert for økt trafikk fra ivrige brukere.

Programvaren er også oppgradert fra Drupal 6 til Drupal 7. Dette var en stor utfordring siden Europalov først ble lansert på Drupal 5 i 2007 og derfor måtte migreres og bygges opp på nytt med en rekke avanserte funksjoner.

Nå gleder vi oss til å dele resultatet med dere!

Når jeg sier vi, gjelder dette, foruten undertegnede, først og fremst min gode venn og samarbeidspartner Espen Evensen, som har gjort et imponerende arbeid med migrering, design og programvaretilpasning.

En bevilgning fra Utenriksdepartementets midler til informasjon om europeisk samarbeid har i denne sammenheng kommet godt med, selv om Europalov fortsatt i hovedsak er basert på frivillig innsats.

Hva er nytt?

  • Ny, kraftig søkemotor med "autocomplete" og resultatside med filtervalg.
  • Mer oversiktlige faktaark med utvidbart tekstfelt og innholdsmeny.
  • Enklere forsidestruktur med større skrift og bilder.
  • Nye innholdssider (Område, Oversikt, Lær mer
  • Mer brukervennlige områdesider med siste nytt som kan filtres på delområder.
  • Ordliste i nettsideformat som muliggjør ekstern lenking til ord og uttrykk.

Med vennlig hilsen
Tore Grønningsæter
redaktør