Bankspørsmål, Den europeiske komite for (C16400)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Finansdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Finansielle tjenester

Om komiteen

"European Banking Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012

Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC

Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions (recast)

Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast)
2004/10/EC: Commission Decision of 5 November 2003 establishing the European Banking Committee