Bompengesystemer, Komite for samvirkeevnen til elektroniske (C07400)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Samferdselsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Transport

Om komiteen

"Committee for the interoperability of electronic road toll systems " behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/520 av 19. mars 2019 om samvirkingsevnen mellom elektroniske bompengesystemer og forenkling av informasjonsutveksling over landegrensene om manglende betaling av bompenger i Unionen (revisjon)