CO2-utslippskrav til kjøretøyer, Ekspertgruppe for (E02795)