Den europeiske grense- og kystvakt, Komiteen for (C52000)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Justis- og beredskapsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Justis og innenriks

Om komiteen

"European Border and Coast Guard Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1896 av 13. november 2019 om Den europeiske grense- og kystvakt og om oppheving av Rådets fellesaksjon nr. 98/700/RIA, europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1052/2013 og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/1624