Det europeiske forsvarsfondet, Komite for (C70700)