Digital portal for informasjon om det indre marked, Komite for (C52200)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Nærings- og fiskeridepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Indre marked og EØS

Om komiteen

"The Single Digital Gateway Committee" behandler saker knyttet til følgende rettsakt:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1724 av 2. oktober 2018 om etablering av en felles digital portal for informasjon, prosedyrer, assistanse og problemløsningstjenester og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012