Digital portal for informasjon om det indre marked, Komite for (C52200)

Forsiden - Komite - Digital Portal For Informasjon Om Det Indre Marked Komite For C52200 - Digital portal for informasjon om det indre marked, Komite for (C52200)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Næringspolitikk

Basisrettsakt

Om komiteen

"The Single Digital Gateway Committee" behandler saker knyttet til følgende rettsakt:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1724 av 2. oktober 2018 om etablering av en felles digital portal for informasjon, prosedyrer, assistanse og problemløsningstjenester og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012