Digitalt Europa-programmet, Komite for (C70600)

Forsiden - Komite - Digitalt Europa Programmet Komite For C70600 - Digitalt Europa-programmet, Komite for (C70600)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

IKT

Basisrettsakt

Om komiteen

"Digital Europe Programme Coordination Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/694 av 29. april 2021 om opprettelse av programmet for et digitalt Europa, og om oppheving av beslutning (EU) 2015/2240