EaSI-programkomiteen (C42600)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Arbeids- og sosialpolitikk

Om komiteen

"EaSI Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning om (EU) 2021/1057 af 24. juni 2021 om opprettelse av Det europeiske sosialfond pluss (ESF+) og om oppheving av forordning (EU) nr. 196/2013

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1296/2013 av 11. desember 2013 om et EU-program for sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI) og om endring av europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 283/2010/EU om opprettelse av Den europeiske mikrofinansieringsordningen Progress for sysselsetting og inkludering