EaSI-programkomiteen (C42600)

Forsiden - Komite - Easi Programkomiteen C42600 - EaSI-programkomiteen (C42600)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Saksområde

Arbeids- og sosialpolitikk

Basisrettsakt

Om komiteen

"EaSI Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning om (EU) 2021/1057 af 24. juni 2021 om opprettelse av Det europeiske sosialfond pluss (ESF+) og om oppheving av forordning (EU) nr. 196/2013

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1296/2013 av 11. desember 2013 om et EU-program for sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI) og om endring av europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 283/2010/EU om opprettelse av Den europeiske mikrofinansieringsordningen Progress for sysselsetting og inkludering