Ekspertgruppe for beskyttelse av dyr som brukes til vitenskapelige formål, Ekspertgruppe for (E02539)

Komitetype
Ekspertgruppe
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Mattrygghet

Om komiteen

Competent Authorities' Expert Group on the protection of animals used for scientific purposes behandler saker knyttet til følgende regelverk:
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål

Mission
To establish cooperation between the Member States and the Commission on the implementation of the Directive on the protection of animals used for scientific purposes

Task
- Assist the Commission in relation to the implementation of existing Union legislation, programmes and policies
- Assist the Commission in the preparation of delegated acts