Eksplosiver til sivilt bruk, Komite for fjerning av tekniske handelshindringer for (C02000)

Forsiden - Komite - Eksplosiver Til Sivilt Bruk Komite For Fjerning Av Tekniske Handelshindringer For C02000 - Eksplosiver til sivilt bruk, Komite for fjerning av tekniske handelshindringer for (C02000)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Norsk deltakelse (institusjon)

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Varer

Basisrettsakt

Om komiteen

"Committee on the harmonisation of the provisions relating to the placing on the market and supervision of explosives for civil uses (EXPLOSIVES)" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Council Directive 93/15/EEC of 5 April 1993 on the harmonization of the provisions relating to the placing on the market and supervision of explosives for civil uses