Energieffektivitet i bygninger, Komite for (C09300)

Forsiden - Komite - Energieffektivitet I Bygninger Komite For C09300 - Energieffektivitet i bygninger, Komite for (C09300)

Saksområde

Energi

Basisrettsakt

Om komiteen

"Energy Performance of Buildings Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings

Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services