Energieffektivitetsdirektivet, Ekspertgruppe for (E03228)