Europeisk Forum for bærekraftig skipsfart - ESSF (E02869)

Komitetype
Ekspertgruppe
Saksområde
Transport

Om komiteen

Ekspertgruppen European Sustainable Shipping Forum (ESSF) assisterer Kommisjonen under forberedelse av delegerte kommisjonsrettsakter.