EUs helseprogram 2021-27: EU4Health, Programkomite for (C62400)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Helse- og omsorgsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Helse

Om komiteen

"The EU4Health Programme Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/522 av 24. mars 2021 om opprettelse av Unionens handlingsprogram på helseområdet for perioden 2021-2027 og om oppheving av forordning (EU) nr. 282/2014 ('EU4Health-programmet')