EUs romprogram (2021-2027), Komite for (C70800)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Nærings- og fiskeridepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Forskning og utdanning

Om komiteen

"Space Programme Committee" behandler saker som gjelder følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/696 av 28. april 2021 om opprettelse av Unionens romprogram og Den europeiske unions byrå for romprogrammet og om oppheving av forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 og (EU) nr. 377/2014 og beslutning nr. 541/2014/EU