Farlig gods, Komiteen for transport av (C09600)

Forsiden - Komite - Farlig Gods Komiteen For Transport Av C09600 - Farlig gods, Komiteen for transport av (C09600)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Transport

Basisrettsakt

Om komiteen

"Committee on the transport of dangerous goods" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on the inland transport of dangerous goods

Council Directive 95/50/EC of 6 October 1995 on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road

Council Directive 1999/36/EC of 29 April 1999 on transportable pressure equipment