Felleseuropeisk koronasertifikat, Komite for (C82400)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Helse- og omsorgsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Helse

Om komiteen

"EU Digital COVID Certificate Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953 av 14. juni 2021 om en ramme for utstedelse, kontroll og godtakelse av samvirkende covid-19-sertifikater for vaksinasjon, testing og restitusjon (EUs digitale covid-sertifikat) for å lette fri bevegelighet under covid-19-pandemien