Fluorholdige klimagasser, Ekspertgruppe for (E03338)