Forbrukerkreditt, Komite for (C39600)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Justis- og beredskapsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Forbrukersaker

Om komiteen

"Committee on credit agreements for consumers" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC