Forbrukerkreditt, Komite for (C39600)

Forsiden - Komite - Forbrukerkreditt Komite For C39600 - Forbrukerkreditt, Komite for (C39600)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Forbrukersaker

Basisrettsakt

Om komiteen

"Committee on credit agreements for consumers" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC