Forbrukervern, Komite for samarbeid om (C50500)

Forsiden - Komite - Forbrukervern Komite For Samarbeid Om C50500 - Forbrukervern, Komite for samarbeid om (C50500)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Forbrukersaker

Basisrettsakt

Om komiteen

"Consumer Protection Cooperation Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 av 12. desember 2017 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukerlovgivning og om oppheving av forordning (EF) nr. 2006/2004