Forbrukervern, Komite for samarbeid om (C50500)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Barne- og familiedepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Forbrukersaker

Om komiteen

"Consumer Protection Cooperation Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 av 12. desember 2017 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukerlovgivning og om oppheving av forordning (EF) nr. 2006/2004