Frø og formeringsmateriale, Ekspertgruppe for (E00929)