Gassapparater, Komite for (C51200)

Forsiden - Komite - Gassapparater Komite For C51200 - Gassapparater, Komite for (C51200)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Varer

Basisrettsakt

Om komiteen

"Committee on appliances" behandler saker som gjelder følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/426 av 9. mars 2016 om gassapparater og om oppheving av direktiv 2009/142/EF