Genmodifiserte mikroorganismer, Komite for gjennomføring av direktivet om innesluttet bruk av (C47500)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Helse- og omsorgsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Miljø og klima

Om komiteen

"Committee for the adaptation to technical progress and implementation of the directive on the contained use of genetically modified micro-organisms" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Directive 2009/41/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on the contained use of genetically modified micro-organisms