GNSS-sikkerhetsspørsmål, Ekspertgruppe for (E01108)

Komitetype
Ekspertgruppe
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Forskning og utdanning

Om komiteen

Ekspertgruppen GNSS Security Board assisterer Kommisjonen under forberedelse av delegerte kommisjonsrettsakter.