Håndhevelse av trafikksikkerhetsbestemmelser, Ekspertgruppe for fremme av (E02805)