Horisont Europa - ERA, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70412)

Forsiden - Komite - Horisont Europa Era Komite For Saerprogrammet Som Gjennomforer C70412 - Horisont Europa - ERA, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70412)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Saksområde

Forskning og utdanning

Basisrettsakt

Om komiteen

"Programme Committee for the specific programme implementing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation – Widening participation and strengthening the ERA" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2021/764 av 10. mai 2021 om etablering av særprogrammet for gjennomføring av Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon, og oppheving av beslutning 2013/743/EU,

med hensyn til utvidelse av deltakelsen i og styrking av Det europeiske forskningsområdet (ERA)