Horisont Europa - Forskningsinfrastruktur, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70404)

Forsiden - Komite - Horisont Europa Forskningsinfrastruktur Komite For Saerprogrammet Som Gjennomforer C70404 - Horisont Europa - Forskningsinfrastruktur, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70404)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Forskning og utdanning

Basisrettsakt

Om komiteen

"Programme Committee for the specific programme implementing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation – Research Infrastructures" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2021/764 av 10. mai 2021 om etablering av særprogrammet for gjennomføring av Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon, og oppheving av beslutning 2013/743/EU,

med hensyn til forskningsinfrastruktur