Horisont Europa - Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70410)

Forsiden - Komite - Horisont Europa Mat Biookonomi Naturressurser Landbruk Miljo Komite For Saerprogrammet Som - Horisont Europa - Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70410)

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Forskning og utdanning

Basisrettsakt

Om komiteen

behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2021/764 av 10. mai 2021 om etablering av særprogrammet for gjennomføring av Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon, og oppheving av beslutning 2013/743/EU,

med hensyn til mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø.