Informatsjonssystemers sikkerhet (SOGIS-IS), Komite for (C14800)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Kommunal- og distriktsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Informasjonssamfunnet

Om komiteen

"Advisory Committee on information systems security (SOG-IS)" behandler saker som gjelder følgende regelverk:

Rådsbeslutning 92/242/EØF av 31. mars 1992 om informasjonssystemers sikkerhet (92/242/EØF)