Informatsjonssystemers sikkerhet (SOGIS-IS), Komite for (C14800)

Forsiden - Komite - Informatsjonssystemers Sikkerhet Sogis Komite For C14800 - Informatsjonssystemers sikkerhet (SOGIS-IS), Komite for (C14800)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

IKT

Basisrettsakt

Om komiteen

"Advisory Committee on information systems security (SOG-IS)" behandler saker som gjelder følgende regelverk:

Rådsbeslutning 92/242/EØF av 31. mars 1992 om informasjonssystemers sikkerhet (92/242/EØF)