Infrastruktur for alternative drivstoff, Komite for (C49500)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Samferdselsdepartementet
Saksområde
Transport

Om komiteen

"Committee on alternative fuels infrastructure" behandler saker som gjelder følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU av 22. oktober 2014 om utbygging av en infrastruktur for alternativt drivstoff