Integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet, Komite for gjennomføringbestemmelser til forordningen om (C04200)

Forsiden - Komite - Integritet Gjennomsiktighet I Energimarkedet Komite For Gjennomforingbestemmelser Til Forordningen - Integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet, Komite for gjennomføringbestemmelser til forordningen om (C04200)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Energi

Basisrettsakt

Om komiteen

"Committee on the implementing rules of the regulation on wholesale energy market integrity and transparency" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency