Integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet, Komite for gjennomføringbestemmelser til forordningen om (C04200)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Energidepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Energi

Om komiteen

"Committee on the implementing rules of the regulation on wholesale energy market integrity and transparency" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency