Internasjonale regnskapsstandarder, Komite for bruk av (C16200)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Finansdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Selskapsrett

Om komiteen

"Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards