Internasjonale regnskapsstandarder, Komite for bruk av (C16200)

Forsiden - Komite - Internasjonale Regnskapsstandarder Komite For Bruk Av C16200 - Internasjonale regnskapsstandarder, Komite for bruk av (C16200)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Selskapsrett

Basisrettsakt

Om komiteen

"Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards