Kjemikalieforordningen REACH, Komite for (C34200)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Klima- og miljødepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Miljø og klima

Om komiteen

"Committee established under the Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Regulation (EU) 2019/2021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants

Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)