Krav til miljøvennlig utforming og energimerking av energirelaterte produkter, Komiteen for (C07900)

Forsiden - Komite - Krav Til Miljovennlig Utforming Energimerking Av Energirelaterte Produkter Komiteen For C07900 - Krav til miljøvennlig utforming og energimerking av energirelaterte produkter, Komiteen for (C07900)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Energi

Basisrettsakt

Om komiteen

"Committee on Ecodesign and Energy Labelling of Energy–related Products" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 av 4. juli 2017 om fastsetting av rammeverket for energimerking og om oppheving av direktiv 2010/30/EU

Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products

Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using products

Council Directive 92/75/EEC of 22 September 1992 on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by household appliances