Krav til miljøvennlig utforming og energimerking av energirelaterte produkter, Komiteen for (C07900)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Energidepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Energi

Om komiteen

"Committee on Ecodesign and Energy Labelling of Energy–related Products" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 av 4. juli 2017 om fastsetting av rammeverket for energimerking og om oppheving av direktiv 2010/30/EU

Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products

Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using products

Council Directive 92/75/EEC of 22 September 1992 on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by household appliances