Kreativt Europa, Programkomiteen for (C43900)

Forsiden - Komite - Kreativt Europa Programkomiteen For C43900 - Kreativt Europa, Programkomiteen for (C43900)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Kultur, media, opphavsrett

Basisrettsakt

Om komiteen

"Creative Europe Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/818 av 20. mai 2021 om opprettelse av programmet Kreativt Europa (2021-2027) og om oppheving av forordning (EU) nr. 1295/2013