Kvikksølvforordningskomiteen (C49700)

Forsiden - Komite - Kvikksolvforordningskomiteen C49700 - Kvikksølvforordningskomiteen (C49700)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Miljø

Basisrettsakt

Om komiteen

"The Mercury Regulation Art. 22 Committee" behandler saker som gjelder følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/852 av 17. mai 2017 om kvikksølv og om oppheving av forordning (EF) nr. 1102/2008