Luftkvalitet, Komite for (C35500)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Klima- og miljødepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Miljø og klima

Om komiteen

"The Ambient Air Quality Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe

DIRECTIVE 2004/107/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air

DIRECTIVE 2001/81/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 October 2001 on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants