Maskindirektivet, Komite for (C00200)

Forsiden - Komite - Maskindirektivet Komite For C00200 - Maskindirektivet, Komite for (C00200)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Saksområde

Arbeids- og sosialpolitikk

Basisrettsakt

Om komiteen

"Machinery Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)