Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer, Komite for tekniske endringer til regelverket om (C03300)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Arbeids- og sosialpolitikk

Om komiteen

"Committee for the technical adaptation of legislation on the minimum safety and health requirements for improved medical treatment on board vessels" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Council Directive 92/29/EEC of 31 March 1992 on the minimum safety and health requirements for improved medical treatment on board vessels