Nettilgjengelighetskomiteen (C49600)

Forsiden - Komite - Nettilgjengelighetskomiteen C49600 - Nettilgjengelighetskomiteen (C49600)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

"Web Accessability Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 av 26. oktober 2016 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

IKT

Basisrettsakt

Komitemøter