Nettilgjengelighetskomiteen (C49600)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Kommunal- og distriktsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Informasjonssamfunnet

Om komiteen

"Web Accessability Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 av 26. oktober 2016 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner