Nettverket av europeiske jernbanemyndigheter, Arbeidsgruppen for (E02872)

Komitetype
Ekspertgruppe
Saksområde
Transport

Om komiteen

Ekspertgruppen European Network of Rail Regulatory Bodies assisterer Kommisjonen under forberedelse av delegerte kommisjonsrettsakter.