Opplæring av førere av buss og lastebiler, Komite for (C41800)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Samferdselsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Transport

Om komiteen

"Committee on initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Directive 2003/59/EC of the European Parliament and of the Council of 15 July 2003 on the initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers, amending Council Regulation (EEC) No 3820/85 and Council Directive 91/439/EEC and repealing Council Directive 76/914/EEC