Opplæring av førere av buss og lastebiler, Komite for (C41800)

Forsiden - Komite - Opplaering Av Forere Av Buss Lastebiler Komite For C41800 - Opplæring av førere av buss og lastebiler, Komite for (C41800)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Transport

Basisrettsakt

Om komiteen

"Committee on initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Directive 2003/59/EC of the European Parliament and of the Council of 15 July 2003 on the initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers, amending Council Regulation (EEC) No 3820/85 and Council Directive 91/439/EEC and repealing Council Directive 76/914/EEC