Pyrotekniske produkter, Komite for (C38600)

Forsiden - Komite - Pyrotekniske Produkter Komite For C38600 - Pyrotekniske produkter, Komite for (C38600)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Varer

Basisrettsakt

Om komiteen

"Committee on the placing on the market of pyrotechnic articles" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/29/EU av 12. juni 2013 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av pyrotekniske artikler (omarbeiding)